1. EPDK-Kurul Kararları-28.11.2013
 2. Elektrik Piyasası Kanunu-30.03.2013
 3. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik-02.10.2013
 4. Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları İçin Yayınlanan Tebliğ-27.03.2013
 5. Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine DS Bağlantı  Anlaşması
 6. Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin DS Kullanım Anlaşması
 7. Lisanssız Elektrik Üretiminde Milli Emlak Arazilerinin Kullanımı-07.02.2014
 8. Güneş Enerji Santrallerinde ÇED Yönetmeliği-08.04.2015
 9. Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Hidrolik Dışı Kaynaklara Dayalı Başvuru Süreci
 10. Elektrik Piyasası Lisanssız Üretim Sıkça Sorulan Sorular-Örnek Uygulamalar
 11. Lisanssiz Elektrik Üretimi Proje Onay Kabul İşlemleri Yetkisi-01.06.2012
 12. TEDAŞ GES Lisanssiz Elektrik Üretimi Proje Onay Kabul Bulunması Gereken Evraklar-21.09.2012
 13. TEDAŞ GES Proje Onay Bedelleri
 14. TEDAŞ GES İnşaat Projesi Mevcut Yapıya Entegreli (ÇATI UYGULAMALI) Sistemlerde Gereken Evraklar
 15. TEDAŞ GES İnşaat Projesi Arazi (SAHA UYGULAMALI) Sistemlerde Gereken Evraklar
 16. TEDAŞ GES Proje Onay Süreci
 17. TEDAŞ GES Saha Test Raporu
 18. TEDAŞ GES Lisansız Elektrik Üretm Santali Kabul Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
 19. TEDAŞ GES Röle Test Değerlerine İlişkin
 20. TEDAŞ GES Lisansız Elektrik Üretim Santali Proje Onay Başvuru Dilekçesi
 21. TEDAŞ GES Lisansız Elektrik Üretim Santali 2.Geliş (Eksik Düzeltme) Proje Onay Başvuru Dilekçesi
 22. TEDAŞ GES Uyarı-İkaz Levha Örnekleri 1
 23. TEDAŞ GES Uyarı-İkaz Levha Örnekleri 2
 24. LUY Kapsamında 50 kWe Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi
 25. Güneş Enerjisine Dayalı İnşaat Proje Onay Yetkisi-14.08.2014
 26. 30kWp Tip Şartnamesi-29.11.2014
 27. 30kWp GES Duyuru Metni